Ajurvéda

Ájurvéda je mnohými učenci považována za nejstarší léčebnou vědu. V sanskrtu znamená Ájurvéda “Věda života”. Ájurvédské poznání vzniklo v Indii před více než 5 000 lety a je často nazýváno “Matkou veškerého uzdravení”. Pochází ze starověké védské kultury a po mnoho tisíc let bylo vyučováno v ústní formou uznávanými mistry i jejich učedníky. Některé z těchto znalostí byly uchovány v psané formě, ale většina z nich je nepřístupná. 

 Ájurvéda klade velký důraz na prevenci a udržování zdraví podporuje tím, že věnuje velkou pozornost rovnováze v životě člověka, správnému myšlení, stravě, životnímu stylu a užívání bylin. Znalost ájurvédy umožňuje člověku pochopit, jak vytvořit tuto rovnováhu těla, mysli a vědomí podle vlastní individuální konstituce. Stejně jako má každý svůj jedinečný otisk prstu, má každý člověk určitý vzorec energie – individuální kombinaci fyzických, duševních a emocionálních vlastností. Tato konstituce je při početí určována řadou faktorů a zůstává stejná po celý život.

 Během života na nás působí mnoho vnitřních i vnějších faktorů, které tuto rovnováhu narušují. Jsou to například strava, roční období a počasí, fyzické trauma, pracovní a rodinné vztahy a další. Jakmile jsou tyto faktory pochopeny, lze přijmout vhodná opatření k minimalizaci jejich negativních účinků a k odstranění příčiny nerovnováhy tedy nemoci. Poté může být opět nastolen přirozený řád, tedy zdraví.

 

Ajurvéda na mezinárodních webech